Το κατάστημα μας θα παραμείνει κλειστό από 1 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου. Για το διάστημα αυτό οι παραγγελίες που θα γίνονται θα αποστέλλονται μετά από 7 μέρες. Καλές διακοπές

Entsorgung der Bestellung:

Wir haben keine Bestätigung Ihrer Transaktion erhalten.

Eine der folgenden ist passiert:

Sie haben den Kaufvorgang abgebrochen,

Ein Fehler ist aufgetreten oder

Die Transaktion wurde nicht durch die Bank bestätigt.

Sie können uns entweder per Telefon: 0030-2103232565 oder per E-Mail: sales@delfinoyarns.gr  kontaktieren.